Share with:


חלבי

אופן הכנה

בס"ד
בנות יקרות במיוחד לערקיות שבנינו (גם הגברים) הרגשתי צורך לשתף אותכם.
זה קאהי מעדן ערקי שנהוג להכין בחג השבועות. מאז שאבי ז"ל נפטר לא אכלתי . נפלה לי הזכות וראיתי מתכון של שושי זרקה היקרה.התרגשתי ודמעתי כאחד. בזכותה הכנתי את הקאהי.
זה החזיר אותי 34 שנים לאחור.
עד עכשיו אני מתרגשת .
סוג של סגירת מעגל.

קאהי – מעדן עירקי שנהוג להכין בחג השבועות
שפרה אזולאיספר המתכונים של
מתכון של

שפרה אזולאי

89 מתכונים