Share with:


פרווה

אופן הכנה

הפרשת חלה סגולה לפרנסה טובה ולהתפלל על גאולת וחולי עם ישראל שיסתיימו כל המכאובים שניהיה שמחים מאושרים ואוהבי ה' (כשאכין את חלת המפתח ואאפה אעלה תמונות נוספות )
בקשו והתפללו חזקבזמן הלישה שכל בקשותיכם ייענו אמן ❤❤❤

מתכון
2 קילו קמח מנופה
6 כפות סוכר (לפזר באמצע העיסה)
2 כפות מלח (לפזר בצידי העיסה)
4 כפות שמרים יבשים (להוסיף בכוס בנפרד את השמרים בתוך כוס מים חמימים כשזה מבעבע להוסיף לעיסה ולחשב ככוס מים)
6 כוסות מים (בכוס החמישית להוסיף לאט ורק אם חסר להוסיף את כל הכוס)
ללוש את הבצק היטב ולאחר לישה טובה עם כל הברכות להוסיף חצי כוס שמן לעטוף את הקערה בנילון
ולתת לבצק לתפוח חצי שעה

לבצע הפרשה עם הברכות 🙏🙏🙏
לאחר מכן לקלוע חלות ולמרוח את הבצק בחלמון ביצה עם מעט סוכר ומלח ולפזר מעל שומשום/ פרג

תפילות בזמן הכנת הבצק לחלות

ניפוי הקמח: אנא ה' עזור לי להוציא את הרע, ועזור לי לעשות בירור בין הטוב לרע, ולהוציא את כל המשפטים וכל הדברים שלא מקדמים אותי בעבודת ה'. עזור לי לעשות בירור בין האסור למותר.

סוכר: מסמן את מידת החסד, לחוש את המתוק ולהתפלל. אנא ה' עזור לי להיות בעלת חסד, שאהיה אימא ורעיה טובה, אוהבת, רכה, נחמדה וחמה. להשתמש רק במילים טובות, שתהיה לי תורת חסד על לשוני, לברך את בעלי וילדי ולעודדם. עזור לי בוראי לתקן את מידותיי במתיקות.

מלח: המלח מסמל את הגבולות. אנא ה', עזור לי שיהיה לי גבולות לעבודתך, להציב גבולות נכונים לילדי-אבל באהבה, שיהיה להם איזון בנפש, עזור לי ללמד אותם להתמודד עם הלא ולקבל באהבה. עזור לי בוראי להיות בעלת חכמה, תפילה ומידות.

שמרים: עזור לי שתהיה לי התלהבות בעבודת ה'-בצניעות, להיות תוססת בתוך ביתי, אישה פעילה לשם שמים, שתהיה לי שמחת חיים ושמחה בלב. אנא בוראי, עזור לי להעביר לילדי ולכל מי שיביט בי שחיים של תורה זה חיים של שמחה.

מים: אין מים אלא תורה. עזור לי לגדל בית יהודי, בית של תורה, נלמד, תורה לשם שמים בהתמדה ובחשק ובשמחה, ושתהיה להם אהבת תורה.

שמן: שמן זה ברכה. אנא בוראי שתהיה לנו פרנסה טובה, אושר וברכה בביתנו, ברכה בחינוך ילדינו, ברכה בכל מעשי ידינו. שתהיה לי צלילות הדעת, להיות בקשר עם ה' תמיד ולהיות צינור נקי שדרכי יעבור השפע.

בזמן הלישה: אנא ה' עזור לי שיהיה לי רכות וגמישות בעבודת ה', שכל מי שיאכל מין הלחם שיצא מזה- תהיה לו בריאות הגוף והנפש לעבודת ה'. לכוון להכניס פנימה את מי שיצא מן הדרך ולהתפלל על תכונותיי ומידותיי הנצרכות לעבודת ה'.

לאחר שמכסים את הבצק להתפלל: אנא ה' עזור לי שיהיה בבצק הזה הברכה כמו שברכת את עיסות אימותנו הקדושות שרה, רבקה רחל ולאה. ותן לנו פרנסה טובה אושר ושמחה ברכה בכל מעשה ידינו ושכל מי שיאכל מהלחם יתקרב אליך ותפתח לבו לעבודת ה' ושנרצה רק אותך.
לאחר שהבצק נח חצי שעה
לבקש בתפילה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות מצווה זו ובזכות הפרשת התרומה יתוקן עוון חוה אם כל חי שסבבה מיתתו לאדם הראשון שהוא עיסתו של עולם ובזכות מצווה זו תבטל המוות מן העולם ותמחה דמעה מעל פנים ותשלח ברכה בביתנו אמן כן יהיה רצון. וכן יהי רצון מלפניך שתברך עיסותינו כמו ששלחת בה ברכה בעיסות אימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה ויקוים בנו הפסוק "ראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך" אמן כן יהי רצון.

הריני באה לקיים מצות הפרשת חלה לתקן שורשה במקום עליון לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו.

ויהי נועם ה' א- להינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

בהפרשה:

ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה

וכן יהי רצון שכל תפילותיכם יתקבלו לרצון

ושערי דמעה לא ננעלו

ונזכה לבניין בית המקדש

ולביאת גואל צדק

א.מ.ן

תחינה לאמירה לאחר הפרשת חלה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאנו מרימים כמו הקרבן שהוקרב על המזבח שהתקבל ברצון, וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרת עוונותיי ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקייה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי להיות ניזונים מקדושת הימים האלה ומהשפעתה של מצוות חלה כאילו נתתי מעשר, וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל הלב, כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשומרני מצער וממכאובים כל הימים. אמן.

טוב וראוי להוסיף תפילה זו על הגאולה:

יהי רצון מלפניך רבש"ע שתרחם על כל איש ואישה, קטן או גדול. יחיד או רבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער, אנא ה' תצילם מצרתם, ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה, ותגאלינו גאולה שלימה למען שמך, ככתוב: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

מצוות הפרשת חלה מגינה ושומרת על האישה ועל כל בני ביתה מגזרות קשות ורעות.

שעת אפיית החלות היא עת רצון מלפני ה' ועל כן יש לבקש, להתחנן ולהתפלל בעת ההיא וטוב להדליק נר לצדי שזכותו תעמוד לנו.

טוב ליטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין לפני התחלת ההפרשה

מהותה של התחינה, שתהא החלה לפני ה' כמו קרבן שהוקרב על גבי המזבח.
עיסה של 1.667 ק"ג = הפרשת חלה

יהי רצון שכל תפילותינו ייענו ושניגאל במהרה ושכל המחלות יסתיימו מן העולם אמן ואמן 🙏🙏🙏

שבת שלום ומבורך

מתכוןמתכון

סדר הפרשת חלה
זהבה אבילחקספר המתכונים של
מתכון של

זהבה אבילחק

140 מתכונים