Share with:


בשרי

אופן הכנה

כדררו , מלאו ותבשלו
תבשיל טעיייים של אמי היקרה מזל
להצטרפות לקבוצה שלי : סוניה מתכוניה – Sonya Matconya לחצו כאן

מתכוןמתכון